Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Uppdatering från arbetsgruppen för jämställdhet

Gender Equality Working Group's update

Det spanska dövförbundet (CNSE) anordnar i samarbete med FESORD CV (Federation of deaf people of the Valencian Community) och EUD:s arbetsgrupp för jämställdhet en europeisk konferens om skydd av döva kvinnors rättigheter och jämställdhet i Valencia, Spanien. Den kommer att äga rum den 18-20 oktober 2018.

Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om situationen för döva kvinnor i de länder vars föreningar är medlemmar i EUD och om den jämställdhetspolitik som förs i varje nationell förening. Syftet kommer att vara att skapa nätverk av döva kvinnor som underlättar informationsutbyte och samarbete mellan de nationella föreningarna och EUD, samt att utveckla en arbetsagenda för försvaret av döva kvinnors rättigheter i Europa och införandet av genusperspektivet inom ramen för EUD:s arbete. Syftet är att säkerställa att två döva kvinnor deltar för varje nationell medlemsförening som är medlem i EUD.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll