Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Lansering av den femte boken i EUD:s bokserie om FN:s konvention om barnpornografi

Book launch poster

EUD-webbseminarium

I december lanserade EUD den femte boken i serien UN CRPD implementation in Europe - a deaf perspective.

Den nya boken från EUD fokuserar på artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: tillgång till information och kommunikation för döva. I ett första försök att fördjupa tolkningen av artikel 9.1 b i FN:s CRPD publicerade EUD 2018 ett positionspapper om tillgänglighet till information, kommunikation och kunskap. För att utvidga och förfina denna första tolkning och belysa ytterligare vinklar och tillämpningar av tillgänglighet bjöd EUD sedan i september 2019 in författare från olika expert- och erfarenhetsområden att bidra till sin bok. Men i stället för att enbart fokusera på artikel 9 syftar boken till att belysa kopplingarna mellan artikel 9 och andra artiklar i FN:s CRPD. För att utforska en rad döva perspektiv och möjligheter som rör denna synergi är volymen organiserad i sju sammanlänkade och överlappande teman.

I det första temat, som består av ett inledande kapitel och tre huvudkapitel, undersöks de rättsliga ramarna för tillgänglighet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i EU. Det andra temat belyser hur den känsla av brådska som kom med COVID-19-pandemin blev en katalysator för nya initiativ som underlättar tillgången till information och kommunikation. Det tredje temat är inriktat på tillgången till sociala och psykiska hälsovårdstjänster och representerar skärningspunkten mellan artiklarna 9 och 25 om rätten till hälsovård och artikel 17 om rätten till skydd av fysisk och psykisk integritet. Det fjärde temat i boken är att tillgången till information och kommunikation också kan betraktas ur ett intersektionalitetsperspektiv. Det femte temat handlar om rättvisa och sysselsättning och dess fyra kapitel exemplifierar artikel 9:s kopplingar till två andra artiklar i FN:s CRPD, nämligen artikel 13 om tillgång till rättvisa och artikel 27 om arbete och sysselsättning. EUD förespråkar också tillgång till audiovisuellt innehåll och audiovisuell information och betonar att hög kvalitet är nödvändig för att säkerställa en meningsfull tillgång för användaren; detta undersöks i de tre kapitel som utgör det sjätte temat om audiovisuella medietjänster. Det sjunde och sista temat handlar om tillgänglighet, artificiell intelligens och teknik. Investeringar i ny teknik, inklusive sådan som bygger på artificiell intelligens, är ett viktigt fokus för EUD:s påverkansarbete på grund av deras roll för att förverkliga tillgången till information, kommunikation och kunskap.

Genom att inkludera olika bidrag, från forskningsartiklar till politiska bidrag och exempel på god praxis från nationella myndigheter, strävar EUD-boken efter att introducera ett dövt teckenspråkigt perspektiv i debatten om artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samtidigt som den stimulerar till ytterligare påverkansarbete och utforskande av olika aspekter av tillgänglighet. Den interaktiva pdf-versionen av boken optimerar tillgängligheten för EUD:s viktigaste intressenter, dvs. användare av visuella språk, genom att visa upp visuella resurser och korta videor.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll