Croatia

Croatia

Hrvatski savez gluhih i nagluhih 
Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing

Croatia

Information and facts about Croatia and Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing:

Inrättad: 1921
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2014

Ordförande: Jadranka Krstić
Vice ordförande:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Hrvatski znakovni jezik
Förkortning: HZJ

Antal användare av dövt teckenspråk: 6,500
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 60

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 30 March 2007

Frivilligt protokoll: Signature 15 August 2007
Ratificering: 15 August 2007

Palmotićeva 4
10000 Zagreb
Croatia

E-post: [email protected]
Phone: (+385) 1 4814 114
Webbplats: www.hsgn.hr