Croatia

Croatia

Hrvatski savez gluhih i nagluhih 
Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing

Croatia

Information and facts about Croatia and Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing:

Inrättad: 1921
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2014

Ordförande: Dijana Vincek
Styrelseledamot: Marina Balenovic
Styrelseledamot: Jasmina Vukic
Styrelseledamot: Jelena Vukotic
Styrelseledamot: Alma Zulim
Styrelseledamot: Vladimir Posaric
Styrelseledamot: Damir Zivkovic

Teckenspråk: Hrvatski znakovni jezik
Förkortning: HZJ

Antal användare av dövt teckenspråk: 6,500
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 60

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 15 August 2007

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 15 August 2007

Palmotićeva 4
10000 Zagreb
Croatia

E-post: [email protected]
Phone: (+385) 1 4814 114
Webbplats: www.hsgn.hr