Denmark

Danmark

Danske Døves Landsforbund (DDL)
Danska dövförbundet

DDL logo
Denmark

Information och fakta om Danmark och Dansk Dövförening:

Inrättad: 18 maj 1935
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Ordförande: Lars Knudsen
Vice ordförande:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Dansk tegnsprog
Förkortning: N/A

Antal användare av dövt teckenspråk: 4,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 400

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 24 juli 2009

Frivilligt protokoll: N/A
Ratificering: 23 September 2014

Brohusgade 17, 4.th
2200 Copenhagen N
Danmark

E-post: [email protected]
Telefon: (+45) 35 24 09 10
Webbplats: www.ddl.dk