France

Frankrike

Nationell federation
des Sourds de France (FNSF)
Frankrikes nationella federation för döva

Information och fakta om Frankrike och Frankrikes nationella dövförbund:

Inrättad: 1834
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Ordförande: Vincent Cottineau
Vice ordförande: Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Generalsekreterare: Nicolas MORIN
Allmän skattmästare: Nicolas EVRARD

Styrelseledamot: Philippe BERTHE
Styrelseledamot: Hassen CHAIEB
Styrelseledamot: Julien COMPAN
Styrelseledamot: Michel IRDEL
Styrelseledamot: Audrey SANGLA

Teckenspråk: Franska teckenspråkiga språk
Förkortning: LSF

Antal användare av dövt teckenspråk: 300,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 400

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 18 februari 2010

Frivilligt protokoll: Underskrift 23 september 2008
Ratificering: 18 februari 2010

110 bis avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
Frankrike

E-post: [email protected]
Telefon: (+33) 1 40 30 18 36
Webbplats: www.fnsf.org