Germany

Germany

Deutscher Gehoerlosen-Bund e.V. (DGB) 
German Association of the Deaf

Information and facts about Germany and German Association of the Deaf:

Inrättad: 1927
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Ordförande: Helmut Vogel
Vice ordförande: Elisabeth Kaufmann
Vice ordförande: Vacant
Kassör: Thomas Worseck
Styrelseledamot: Ludmila Schmidt
Styrelseledamot: Stefan Keller

Teckenspråk: Deutsche Gerbärdensprache
Förkortning: DGS

Antal användare av dövt teckenspråk: 200,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 750

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 24 February 2009

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 24 February 2009

Prenzlauer Allee 180
10405 Berlin
Germany

E-post: [email protected]
Phone: (+49) 030/499 022-66
Webbplats: www.gehoerlosen-bund.de