Italy

Italien

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS-APS (ENS) Italiens nationella byrå för skydd och stöd till döva
Italy logo
Italy

Information och fakta om Italien och det italienska nationella organet för skydd och stöd till döva:

Inrättad: 1932
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Ordförande: Angelo Raffaele Cagnazzo
Vice ordförande: Rosella Ottolini
Styrelseledamot: Giuseppe Amorini
Styrelseledamot: Marco Batresi
Styrelseledamot: Annalisa Di Gioia
Styrelseledamot: Camillo Galluccio
Styrelseledamot: Angelo Quattrocchi

Teckenspråk: Språk för segnare Italienska
Förkortning: LIS

Antal användare av dövt teckenspråk: 40,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 200

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 15 maj 2009

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 15 maj 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rom
Italien

E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Telefon: (+39) 06 39 80 51

Contact of the National President of ENS Angelo Raffaele Cagnazzo
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
PEC: [email protected]

Webbplats: www.ens.it