Luxembourg

Luxembourg

Solidarität mit Hörgeschädigten

Information and facts about Luxembourg

Inrättad: 
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2021

Ordförande: Jacques Bruch
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Deutsche Gebärdensprache
Förkortning: DGS

Antal användare av dövt teckenspråk: 250
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 2

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 26 September 2011

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering:
26 September 2011

72, rue des Près
L-7333 Steinsel
Luxembourg

E-post: [email protected]
Telefon: (+45) 35 24 09 10
Webbplats: www.vgs-l.lu