Malta

Malta

Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ 
Maltese Deaf People’s Association

Malta

Information and facts about Malta and Maltese Deaf People’s Association:

Inrättad: 1973
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2005

Ordförande: Annabelle Xerri
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Lingwa tas-Sinjali Maltija
Förkortning: LSM

Antal användare av dövt teckenspråk: 200
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 8

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 10 October 2012

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 10 October 2012

University of Malta
P.O. Box 16
Tal-Qroqq
Msida MSD2080
Malta

E-post: [email protected]
Phone: (+356) 21 24 58 23
Webbplats: www.deafmalta.com