Netherlands

Netherlands

Dovenschap
Deaf Association of the Netherlands

Information and facts about the Netherlands and Deaf Association of the Netherlands:

Inrättad: 2002
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Chair Intern: Gera Elferink
Chair External: Kirsten de Ven – Smit

Styrelseledamot: Corine Brandwijk
Styrelseledamot: Alice Van Der Garde
Styrelseledamot: Jennifer Chin

Teckenspråk: Nederlandse Gebarentaal 
Förkortning: NGT

Antal användare av dövt teckenspråk: 15.000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 499

Konventionen: 30 March 2007
Ratificering: Signature 14 June 2016

Frivilligt protokoll: Underskrift N/A
Ratificering: N/A

Postbus 12
3940 AA Doorn
The Netherlands

E-post: [email protected]
Telefon: -
Webbplats: www.dovenschap.nl