Portugal

Portugal

Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS)
Portuguese Federation of Associations of the Deaf

Portugal

Information and facts about Portugal and Portuguese Federation of Associations of the Deaf:

Inrättad: 1993
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Ordförande: Pedro Costa
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Lingua Gestual Portuguesa
Förkortning: LGP

Antal användare av dövt teckenspråk: 60,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 100

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificatio: 23 September 2009

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 23 September 2009

Praceta Miguel Cláudio, 3-B
2700-585 Amadora
Portugal

E-post: [email protected]
Phone: (+351) 214 998 308
Webbplats: www.fpasurdos.pt