Romania

Rumänien

Asociatia Nationala a Surzilor din România (ANSR) 
Rumäniens nationella förening för döva

Romania

Information och fakta om Rumänien och Rumäniens nationella dövförening:

Inrättad: 1919
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2007

Ordförande: Mihail Grecu
Vice ordförande: Elisabeta Paraschiv

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Limbaj Mimico-Gestual Romanesc
Förkortning: LMGR

Antal användare av dövt teckenspråk: 24,601
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 12

Konventionen: Underskrift 26 september 2007
Ratificering: 31 January 2011

Frivilligt protokoll: Underskrift 25 september 2008
Ratificering: N/A

Strada Italiana 3, sektor 2
020973 Bukarest
Rumänien

E-post: [email protected]
Telefon: (+40) 21 311 30
Webbplats: www.ansr.org.ro