Spain

Spain

Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE) 
National Confederation of Deaf People in Spain

Spain

Information and facts about Spain and National Confederation of Deaf People in Spain:

Inrättad: 1936
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Ordförande: Roberto Suárez Martín
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Lengua de Signos Espanola & Lengua de Signos Catalna
Förkortning: LSE & LSC

Antal användare av dövt teckenspråk: 100,000
Number of Registered Sign Language Interpreters: 667

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 03 December 2007

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 03 December 2007

C/ Islas Aleutianas 28
28035 Madrid
Spain

E-post: [email protected]
Telefon: (+45) 35 24 09 10
Webbplats: www.cnse.es