Sweden

Sverige

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Sveriges Dövas Riksförbund

Sweden

Information och fakta om Sverige och Sveriges Dövas Riksförbund:

Inrättad: 1922
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1995

Ordförande: Åsa Henningsson
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Svenskt Teckenspråk
Förkortning: SSL

Antal användare av dövt teckenspråk: 8,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 600

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 15 december 2008

Frivilligt protokoll: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 15 december 2008

Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg
Sverige

E-post: [email protected]
Telefon: -
Webbplats: www.sdr.org