Switzerland

Schweiz

Schweizerischer Gehöerlosenbund
Schweizisk förening för sura grönsaker
Federazione Svizzera dei Sordi (SGB-FSS)
Schweiziska dövförbundet

Switzerland

Information och fakta om Schweiz och Swiss Federation of the Deaf:

Inrättad: 1946
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2006

Ordförande: Regula Perroliaz
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk:
- Deutschschweizer Gebärdensprache
- Franska teckenspråkiga språk
- Språk för segnare Italienska

Förkortning:
- DSGS
- LSF
- LIS

Antal döva teckenspråkiga Språkanvändare: 10,000

Antal arbetande teckenspråkstolkar:
- Tyskspråkig region, 63
- Franskspråkig region, 32
- Italiensktalande region, 8

Konventionen: Underskrift N/A
Ratificering: 15 maj 2014

Frivilligt protokoll: Underskrift N/A
Ratificering: N/A

Räffelstrasse 24
8045 Zürich
Schweiz

E-post: [email protected]
Telefon: (+41) 44 315 50 40
Webbplats: www.sgb-fss.ch