Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Om bristen på tillgång till information och kommunikation i International Sign of the EU's response to the coronavirus (COVID-19) outbreak.

Where is International Sign?

Om bristen på tillgång till information och kommunikation i International Sign of the EU's response to the coronavirus (COVID-19) outbreak.

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset (COVID-19) är Europeiska dövas union (EUD) djupt oroad över bristen på tillgänglig information från de europeiska institutionerna när de reagerade på utbrottet av COVID-19.

EU:s ledare måste föregå med gott exempel och se till att informationen om utbrottet av COVID-19 och EU:s reaktion på det är tillgänglig för alla EU-medborgare, även för döva EU-medborgare som använder teckenspråk.

EUD påminner om att EU enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är juridiskt förpliktigat att garantera full tillgång till information enligt artiklarna 9 och 21 i konventionen, särskilt i krissituationer. 

EUD uppmanar därför Europeiska kommissionen och alla berörda EU-ledare att göra sina tillkännagivanden tillgängliga på internationell nivå. EUD anser att detta är en mycket viktig fråga och begär att de meddelanden om utbrottet av coronavirus som sänds i tv eller streamas (oavsett om de är direktsända eller förinspelade) tolkas i realtid till internationella tecken och att teckenspråkstolkar finns på skärmen och är tydligt synliga under hela sändningstiden, eftersom EU har en rättslig skyldighet att göra sina meddelanden, tillkännagivanden och information tillgängliga för alla.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll