Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Betänkande "Towards Equal Rights for Persons with Disabilities", Europaparlamentariker Anne-Sophie Pelletier (Frankrike/vänstern) - antaget den 13 december 2022 av Europaparlamentet.

Den 13 december lade ledamoten Anne-Sophie Pelletier (Vänsterpartiet), som föredragande, fram ett utkast till betänkande "Mot lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning" för Europaparlamentet. rapport (ett resolutionsförslag - när ett förslag till resolution läggs fram för Europaparlamentet, vilket är en uppmaning till handling på ett visst område) antogs av Europaparlamentet med bravur (526 röster för), och betänkandet antogs!

När parlamentsledamot Pelletier började presentera sitt betänkande på franskt teckenspråk fick hon veta att det inte fanns någon tolkning från franskt teckenspråk och hänvisades sedan till att använda "ett av EU:s officiella språk". Detta var inte bara ett pinsamt ögonblick för Europaparlamentet, eftersom EU redan borde ha erkänt alla sina nationella teckenspråk officiellt, vilket de är skyldiga att göra enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning), precis som dess medlemsstater redan har gjort, utan detta fungerade också som en tydlig demonstration av de hinder som personer med funktionsnedsättning fortfarande möter och den bristande tillgängligheten i det dagliga livet. Detta agerande av parlamentsledamot Pelletier var också av särskild betydelse för EUD och det arbete vi utför för att förespråka att EU officiellt ska erkänna alla nationella teckenspråk på EU-nivå. I vårt senaste ställningstagande beskrivs vår ståndpunkt i frågan.

I linje med principen "inget om oss utan oss" har rapporten tagits fram tillsammans med det civila samhället och personer med funktionsnedsättning och är uppdelad i flera ämnen. Under ämnet Jämlikhet och icke-diskriminering efterlyser rapporten till exempel ett "brådskande behov av ett övergripande direktiv mot diskriminering". I linje med EUD:s ståndpunkt i denna fråga betonar föredraganden vikten av att EU:s lagstiftning harmoniseras med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att garantera jämlikhet och icke-diskriminering. Följaktligen uppmanar man i betänkandet "det kommande rådet att avblockera det horisontella direktivet om likabehandling". Personer med funktionshinder i EU kommer faktiskt att fortsätta att möta hinder för att fullt ut kunna åtnjuta sina rättigheter tills EU antar lagstiftning om icke-diskriminering på EU-nivå.

Det är viktigt att rapporten också innehåller ett avsnitt om deltagande i det politiska och offentliga livet där föredraganden uttrycker att hon "är övertygad om att det skulle vara ett stort steg mot att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att verkligen delta i det politiska och offentliga livet att undanröja hinder genom att främja och införa alla möjliga alternativa språk, såsom lättläst språk, punktskrift och teckenspråk". EUD stöder detta uttalande fullt ut och kommer att fortsätta att förespråka ett fullständigt erkännande av EU:s nationella teckenspråk på EU-nivå.

I år kommer EUD att arbeta nära EU:s handikappkort och har lämnat feedback på Europeiska kommissionens uppmaning till att lämna synpunkter innan det utvidgas till alla EU:s medlemsstater (hittills har det bara genomförts som ett pilotprojekt i åtta medlemsstater). EUD anser att det är av yttersta vikt att det finns ett behov av att utvidga fördelarna med EU:s handikappkort utöver dess nuvarande tillämpningsområde (idrott, fritid, kultur) och att kortet bör baseras på bindande EU-lagstiftning. Det är därför uppmuntrande att se att rapporten också innehåller båda dessa rekommendationer.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll