Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Příspěvek k obecnému komentáři Výboru OSN pro CRPD k zaměstnanosti

UNCRPD

Na 22.nd března proběhne obecná diskuse Výboru OSN pro CRPD o právu osob se zdravotním postižením na práci a zaměstnání. Účelem obecné diskuse je připravit se na vypracování obecného komentáře UN CRPD o zaměstnanosti. Obecný komentář k zaměstnávání bude výkladem Výboru UN CRPD k právu na práci, bude usilovat o vyjasnění oznamovacích povinností smluvních států ve vztahu k tomuto právu a navrhne přístupy k provádění článku 27 UN CRPD. 

Obecná diskuse se uskuteční online prostřednictvím platformy Kudo v pondělí 22. března 2021 od 12:30 do 14:30 hodin ženevského času a ve středu 24. března 2021 od 12:30 do 13:30 hodin ženevského času.

Více informací o možnosti vyjádřit se a podat písemné podání je k dispozici na internetových stránkách Výboru pro Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Uzávěrka přihlášek je 15. března.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GeneralDiscussions.aspx

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah