Hodnocení výboru

EUD informuje, školí a podporuje členské organizace EUD ve všech aspektech Úmluvy OSN o právech osob se sluchovým postižením a zejména v případech, kdy jsou členské státy EU posuzovány Výborem pro Úmluvu o právech osob se sluchovým postižením, s cílem zajistit ambiciózní a účinnou implementaci Úmluvy OSN o právech osob se sluchovým postižením na národní úrovni.

EUD pořádá pravidelná setkání s národními asociacemi neslyšících, jejichž země je předmětem procesu revize Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, aby se zajistilo, že národní asociace neslyšících budou do tohoto procesu významně zapojeny a že perspektiva neslyšících bude během implementace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením viditelná. Úkolem EUD je pomáhat NAD během procesu přezkumu UN CRPD. EUD nabízí odborné znalosti při vypracovávání alternativní zprávy, poskytování podkladů pro zprávu smluvního státu nebo navázání kontaktu s výborem UN CRPD. EUD také vždy podporuje své členy na sociálních sítích během konstruktivních dialogů.

EUD rovněž spolupracuje s orgány EU a dalšími organizacemi osob se zdravotním postižením na úrovni EU v otázkách souvisejících s prováděním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením na úrovni EU.