Členové představenstva

EUD se skládá z těchto strukturálních orgánů: valné shromáždění, správní rada, které předsedá prezident EUD, a sekretariát.

Správní rada se skládá z pěti členů: jednoho předsedy, jednoho místopředsedy a tří řadových členů správní rady.

Každé čtyři roky volí valné shromáždění EUD novou správní radu. Kandidáty do představenstva navrhují řádní členové EUD, národní asociace neslyšících (NAD). Stávající členové představenstva mohou být rovněž znovu zvoleni, pokud NAD podpoří jejich nominaci. Po zvolení je pět členů rady zodpovědných za společný dohled nad prací EUD a jejími aktivitami. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně nebo podle potřeby.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofia Isari

Prezident

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Viceprezident

France

Paal Richard Peterson

Člen představenstva

Norway

David Buxton

Člen představenstva

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Člen představenstva

Belgium