DESEAL

S radostí vám oznamujeme, že EUD je od září 2020 do listopadu 2022 zapojena do projektu DESEAL (Deaf Senior Education for Active Living).

Tento projekt se skládá ze 4 partnerů (včetně italských, francouzských a rakouských), kteří se snaží podporovat rovnost, nediskriminaci a rozmanitost neslyšících starších lidí prostřednictvím poskytování přístupných digitálních informací.

Za tímto účelem bude konsorcium DESEAL v koordinaci s Turínským institutem pro neslyšící pracovat na poskytování školicích materiálů pro získání digitálních dovedností a podporovat školitele a pedagogy při přizpůsobování školicích metod a materiálů pro neslyšící seniory. EUD ve spolupráci s partnery projektu DESEAL provede dotazníky prostřednictvím své sítě, aby se zaměřila na potřeby a zároveň nezapomněla sdílet s vámi všemi pokrok v projektu DESEAL.

Webové stránky : https://www.deseal.eu/
Facebook : https://www.facebook.com/desealproject

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články