Pracovní skupiny

Účelem pracovních skupin je shromáždit různé neslyšící odborníky z celé Evropy, kteří se jednou až dvakrát ročně setkávají, aby diskutovali a analyzovali aktuální otázky a politiky týkající se komunity neslyšících a poskytli tak odborné fórum pro výměnu zkušeností.

Členové skupin uvádějí příklady dobré praxe ze svých zemí, ale také negativní příklady a formulují možná doporučení na úrovni EU i členských států. Pracovní skupiny slouží jako kontaktní místo pro podporu pracovníků EUD ve vysoce specializovaných záležitostech.

* Přihlásit se může každá osoba s bydlištěm v EU bez ohledu na její příslušnost k Národnímu svazu neslyšících*.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře: