Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí na internetu je pro Evropskou unii neslyšících (EUD) nesmírně důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje politiku EUD týkající se shromažďování a sdílení informací o návštěvnících prostřednictvím webových stránek EUD. Vztahuje se na všechny "stránky EUD" - tedy na všechny stránky v rámci domény "www.eud.eu".

Obecné

Společnost EUD respektuje vaše soukromí na internetu a s vašimi osobními údaji nakládá opatrně. Odpovídá za použití osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek, a přijímá veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti tohoto použití osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Při registraci do některých služeb vás požádáme o poskytnutí osobních údajů. Když se zaregistrujete, abyste byli informováni o našich aktivitách, nebo když nám pošlete svůj životopis, souhlasíte s tím, že společnost EUD shromažďuje a registruje vámi předané osobní údaje. Společnost EUD jasně uvádí, které informace jsou nezbytné pro přístup ke službám, a tyto informace použije pouze k poskytování služeb.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a jaké zpracováváme. Doporučujeme, abyste si tyto informace pečlivě přečetli, abyste věděli, k jakým účelům společnost EUD vaše údaje používá. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů dále vysvětluje vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým je můžete uplatnit.

 

Údaje, které shromažďujeme

Používáním našich webových stránek o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
 
I. Informace, které poskytnete sami:

 • vámi vyplněné formuláře
 • obsah korespondence s námi
 • předplatné nebo registrace
 • informace ze sociálních médií, když odkazujete na naše webové stránky.


Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, společnost, telefonní číslo a komentáře.
 
II. Informace, které můžeme automaticky shromažďovat, pokud navštívíte naše webové stránky:

 • technické informace, včetně IP adresy, přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče.
 • informace o vaší návštěvě
 • soubory cookie a další technologie


Informace o vás můžeme získat z jiných informačních služeb, které poskytujeme (aktualizace komunikace prostřednictvím e-mailu, jako jsou zpravodaje nebo videoflashe). V takovém případě vás při shromažďování těchto údajů informujeme, že mohou být interně sdíleny a kombinovány s údaji shromážděnými na těchto webových stránkách. Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas.

Informace shromážděné na našich stránkách mohou být ukládány a zpracovávány do anonymních statistik nebo protokolových souborů pro interní použití, například pro analýzu návštěvnosti a profilu.

 

Vaše práva

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo požádat o informace o tom, jak vaše údaje používáme, nebo se z některých způsobů použití odhlásit. Pokud vás společnost EUD požádá o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se kdykoli rozhodnout tento souhlas odvolat. 
 
Svá práva můžete kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]
 
Vaše práva jako subjektu údajů zahrnují:

 • Žádost o kopii osobních údajů, které o vás společnost EUD uchovává, účel zpracování a informace o příjemcích osobních údajů. Před vyřízením takové žádosti budeme požadovat prokázání totožnosti.

 • Žádost o opravu nebo aktualizaci nesprávných údajů a výmaz vašich osobních údajů.

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo právo na předání těchto údajů.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 • Pokud si přejete přihlásit se k odběru našeho zpravodaje (zpravodajů), videoblesků nebo aktualizací , použijeme vaše jméno a e-mailovou adresu k zasílání zpravodaje. Zasílání našeho newsletteru můžete ukončit podle pokynů k odhlášení, které jsou součástí těchto e-mailů.

 

Uchovávání vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou v našich databázích uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat tak dlouho, dokud to bude přiměřeně nutné k poskytování našich služeb, dokud bude váš účet aktivní, k plnění našich zákonných povinností, k řešení sporů a k vymáhání našich smluv.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Veškeré podstatné změny, které v budoucnu provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce před nabytím účinnosti změny. Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů často kontrolovali, abyste byli informováni o změnách nebo aktualizacích, které se vás mohou týkat, protože vaše další používání webových stránek znamená, že nadále souhlasíte s tím, abyste se těmito zásadami ochrany osobních údajů řídili.

 

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, chcete-li získat další informace nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv, můžete společnost EUD kontaktovat některým z následujících způsobů:

 • e-mailem: [email protected]

 • poštou: Rue de la Loi - Wetstraat 26/15, 1040 Brusel, BELGIE.

 • telefonicky: +32 2 280 22 5

 

 

E-mailové podvody

Pozor na podvody, které naznačují spojení s EUD

Upozornění:

EUD nikdy nežádá o peníze na nábor.

EUD neprovádí loterie ani nenabízí ceny či odměny prostřednictvím e-mailu.

Pokud si nejste jisti pravostí e-mailu nebo dopisu, kontaktujte nás na adrese. [email protected].

V poslední době se šíří různé podvodné programy, které se vydávají za programy Evropské unie neslyšících (EUD) nebo jsou s ní spojeny. Většina z nich koluje jako e-maily, ale existují také podvodné webové stránky a v některých případech se používají faxy a telefony. Mnohé z těchto podvodů požadují od jednotlivců, podniků nebo neziskových organizací podrobné informace a/nebo peníze s příslibem, že na oplátku obdrží finanční prostředky nebo jiné výhody. Jiné podvody požadují registrační poplatky na konference údajně sponzorované EUD a rezervace hotelů, opět s příslibem určitých výhod.

Další typ podvodu nabízí možnost zaměstnání u EUD.

Tyto podvody někdy nesou logo EUD a pocházejí z e-mailových adres nebo odkazují na e-mailové adresy, které vypadají jako adresy EUD.

Společnost EUD by ráda varovala veřejnost před těmito zavádějícími praktikami, které nepocházejí od společnosti EUD a nejsou nijak spojeny s projekty nebo akcemi společnosti EUD. EUD důrazně doporučuje, aby si příjemci výzev, jako jsou výše popsané (ať už zasílané e-mailem nebo sdělované jakýmkoli jiným způsobem), před odesláním odpovědi velmi pečlivě ověřili jejich pravost.

EUD zejména doporučuje, aby příjemci neposílali peníze ani osobní údaje v reakci na výzvy od kohokoli. 

kteří tvrdí, že jsou z EUD nebo ji zastupují, včetně těch, kteří tvrdí, že: udělují pracovní místa, fondy, granty, stipendia, certifikáty, výhry v loteriích nebo ceny a/nebo požadují platby za registrační poplatky a rezervace hotelových pokojů jménem EUD.

Pokud máte pochybnosti o pravosti e-mailu, dopisu nebo telefonátu, který údajně pochází od společnosti EUD, je jejím jménem nebo za ni, napište nám na e-mailovou adresu. [email protected]. EUD se snaží varovat širokou veřejnost před těmito klamavými praktikami, a proto oceníme vaši pomoc při upozorňování na podezřelá sdělení.