Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Webový seminář VIVID-T: Výzvy v inkluzivním dobrovolnictví v rámci COVID-19

VIVID-Logo

Na 14th v červenci EUD sledovala webinář pořádaný partnery projektu VIVID-T o začleňování zdravotně postižených do humanitárních akcí a dobrovolnictví. Webinář je prvním ze série webinářů o projektu VIVID financovaném EU. Webinář se zabýval začleňováním osob se zdravotním postižením do mezinárodního dobrovolnictví a analyzoval vznikající výzvy během COVID-19.

Charlotte Thumserová z irské pobočky CBM podala přehled výhod inkluzivního dobrovolnictví, včetně získání odolnosti a posílení sebedůvěry. Uznala také důležité překážky pro osoby se specifickým postižením, které brání jejich nasazení v zemích s četnými bariérami. Regina Fuchsová z německé organizace Bezev podala přehled svých zkušeností s propagací dobrovolnictví mezi osobami se zdravotním postižením, a to s příručkou "Just do it now".

Regina Fuchsová také upozornila na některé problémy projektu VIVID-T během pandemie COVID-19, včetně obtíží některých dobrovolníků se zdravotním postižením při výkonu jejich činnosti z důvodu příslušnosti k rizikovější skupině a uzavření. Zmínila také obtížný přístup ke spolehlivým informacím o stavu zdravotní péče v hostitelských zemích.

Shane Halpin z Viatores Christi vysvětlil, že všechny financované projekty jeho organizace využívají průřezové půjčky, které zahrnují témata jako sociální spravedlnost a lidská práva, gender, HIV a AIDS a životní prostředí. Vyjádřil se, že během výluky musela většina dobrovolníků zapojených do projektu opustit hostitelské země.

Hlavním cílem projektu VIVID je vytvořit společenství praxe složené z organizací EU, které usilují o začlenění zdravotně postižených do humanitárních akcí a dobrovolnictví. EUD se bude stále více zasazovat o začlenění neslyšících osob do humanitárních akcí a dobrovolnických programů financovaných EU.

EUD děkuje partnerům VIVID-T za uspořádání webináře.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah