Ukraine

Ukraina

Українське товариство глухих
Ukraińskie Towarzystwo Głuchych (UTOG)

Ukraine

Założone:
Członek stowarzyszony EUD od: 2022

Przewodniczący: Iryna Chepchina
Wiceprzewodniczący: 

Członek zarządu:
Członek zarządu:
Członek zarządu:
Członek zarządu: 

Język(i) migowy(e): 
Ukraiński: Українська жестова мова (УЖМ)
Ukraiński język migowy (USL)
Skrót: USL

Liczba użytkowników Głuchego Języka Migowego:
Liczba pracujących tłumaczy języka migowego:

Konwencja: 24 września 2008 r.
Ratyfikacja: 04 lutego 2010 r.

Protokół opcjonalny: Tak
Ratyfikacja: 04 lutego 2010 r.

Adres:
вул. Велика Васильківська, 74 Kijów, Ukraina 03150

Email: [email protected]
Telefon: +380 44 246 7633
Strona internetowa: http://utog.org/