Komisja UE

Komisja Europejska (KE) przygotowuje akty prawne do przyjęcia przez Radę UE (reprezentującą kraje członkowskie) i Parlament Europejski (reprezentujący obywateli). EUD stale przekazuje Komisji Europejskiej swoje uwagi, aby zapewnić, że prace Komisji uwzględniają osoby niesłyszące.

Poprzez współpracę z Komisją Europejską i dostarczanie jej danych do projektowania polityki, EUD przyczynia się do tworzenia opartych na dowodach regulacji, polityki i reform na poziomie UE. EUD jest również członkiem platformy ds. niepełnosprawności przy Komisji Europejskiej.