KONWENCJA ONZ O PRAWACH DZIECKA

EUD ma na celu zapewnienie, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UN CRPD) zostanie w znaczący sposób wdrożona na poziomie unijnym i krajowym w odniesieniu do osób głuchych w UE.

Artykuły powiązane