DESEAL

Vi är glada att kunna berätta att EUD deltar i DESEAL-projektet (Deaf Senior Education for Active Living) från september 2020 till november 2022.

Detta projekt består av fyra partner (inklusive italienska, franska och österrikiska) som arbetar för att främja jämställdhet, icke-diskriminering och mångfald för döva äldre genom att tillhandahålla tillgänglig digital information.

För att uppnå detta kommer DESEAL-konsortiet, i samordning med Turin Institution for the Deaf, att arbeta med att tillhandahålla utbildningsmaterial för att få digitala färdigheter och stödja utbildare och pedagoger för att anpassa utbildningsmetoder och material för döva seniorer. EUD kommer i samarbete med DESEAL-partnerna att genomföra enkäter genom sitt nätverk för att rikta in sig på behoven och samtidigt dela med sig av alla framsteg i DESEAL-projektet.

Webbplats : https://www.deseal.eu/
Facebook : https://www.facebook.com/desealproject

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar