Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Doprovodná akce Skupiny zúčastněných stran osob se zdravotním postižením (SGPwD) k Politickému fóru na vysoké úrovni

Na 9th července 2021 se EUD zúčastnila webináře pořádaného SGPwD. Akce nesla název "Budování inkluzivní a efektivní cesty pro zapojení občanské společnosti do Politického fóra na vysoké úrovni". Jejím cílem bylo diskutovat o tom, jak mohou nevládní organizace, neziskové organizace a další organizace posílit svou práci na národní i mezinárodní úrovni, aby pokročily v implementaci Agendy 2030 ve vztahu k osobám se zdravotním postižením.

Martyna Balciunaite, politická referentka EUD, představila advokační činnost Regionálního konstituentu osob se zdravotním postižením na konferenci Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN). Během prezentace paní Balciunaite přiblížila, jak bylo Regionální fórum o udržitelném rozvoji v Evropě zpřístupněno pro osoby se zdravotním postižením po advokačních aktivitách Konstituentu osob se zdravotním postižením, např. zajištěním tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící účastníky. Paní Balciunaite uvedla, že "zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením je povinností, nikoli volbou. ' 

Mohammad Loufiy, spolupředseda SGPwD a dočasný výkonný ředitel organizace Disabled People International, uvedl, že mnoho organizací osob se zdravotním postižením se stalo zdrojem důležitých informací, zvýšilo informovanost svých členů a poskytlo přístupné materiály o COVID-19 v různých formátech. Pan Loufiy ocenil advokační úsilí komunit neslyšících, které na veřejné tiskové konference COVID-19 svých vlád přivedly tlumočníky znakového jazyka a živé titulky.  

Tato akce byla skvělou příležitostí dozvědět se o tom, jak organizace hnutí za práva osob se zdravotním postižením prosazují přístupnost v různých částech světa. Akce poskytla několik konkrétních příkladů prosazování přístupnosti pro komunitu neslyšících, např. na národní a globální úrovni.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah