Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Sprievodné podujatie Skupiny zainteresovaných strán osôb so zdravotným postihnutím (SGPwD) k politickému fóru na vysokej úrovni

Na 9th júla 2021 sa EUD zúčastnila na webinári organizovanom SGPwD. Podujatie malo názov "Budovanie inkluzívnej a efektívnej cesty pre zapojenie občianskej spoločnosti do Politického fóra na vysokej úrovni". Jeho cieľom bolo diskutovať o tom, ako by mimovládne organizácie, organizácie neziskových organizácií a ďalšie organizácie mohli posilniť svoju prácu na národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom pokročiť v implementácii Agendy 2030 vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím.

Martyna Balciunaite, politická referentka EUD, predstavila advokačnú činnosť Regionálneho volebného obvodu osôb so zdravotným postihnutím na Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN). Počas prezentácie pani Balciunaite poskytla informácie o tom, ako sa Regionálne fórum o trvalo udržateľnom rozvoji v Európe stalo prístupnejším pre osoby so zdravotným postihnutím po tom, čo sa Konštitučný výbor osôb so zdravotným postihnutím usiloval o jeho propagáciu, napr. zabezpečením tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich účastníkov. Pani Balciunaite uviedla, že "zabezpečenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím je povinnosť, nie voľba. ' 

Mohammad Loufiy, spolupredseda SGPwD a dočasný výkonný riaditeľ organizácie Disabled People International, uviedol, že mnohé organizácie osôb so zdravotným postihnutím sa stali zdrojom dôležitých informácií, zvýšili informovanosť svojich členov a poskytli prístupné materiály o COVID-19 v rôznych formátoch. Pán Loufiy vyzdvihol úsilie nepočujúcich komunít o propagáciu, ktoré priniesli tlmočníkov do posunkovej reči a živé titulky na verejné tlačové besedy svojich vlád o COVID-19.  

Toto podujatie bolo vynikajúcou príležitosťou dozvedieť sa o tom, ako sa organizácie v rámci hnutia za práva osôb so zdravotným postihnutím zasadzujú za prístupnosť v rôznych častiach sveta. Podujatie poskytlo niekoľko konkrétnych príkladov presadzovania prístupnosti pre komunitu nepočujúcich, napr. na národnej a globálnej úrovni.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah