Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

WEBINÁŘ: Sběr údajů o neslyšících v EU

WEBINAR: Data Collection on Deaf Persons in the EU

V celosvětovém měřítku se stále více diskutuje o důležitosti údajů o osobách se zdravotním postižením. Aby bylo možné pokročit směrem k otevřené, spravedlivé a inkluzivní společnosti pro všechny osoby, včetně osob se zdravotním postižením, je naléhavě zapotřebí shromažďovat údaje a členit je podle zdravotního postižení. Ačkoli v EU existuje dynamika směrem k většímu shromažďování údajů, je třeba vyvinout další úsilí, aby se při prosazování a tvorbě politiky v oblasti zdravotního postižení rozvíjely a začleňovaly přístupy založené na důkazech. Vysoce kvalitní a spolehlivé údaje o zdravotním postižení jsou potřebné k pochopení skutečné situace osob se zdravotním postižením, aby bylo možné identifikovat nedostatky, které nejsou řešeny prostřednictvím politik.

V současné době neexistují v EU přesné statistiky o osobách s různými druhy postižení. Díky tomu například nevíme, kolik lidí s různými druhy postižení není na trhu práce nebo ve vzdělávání. Nedostatek údajů může být velkou překážkou při tvorbě politik a programů pro začleňování osob se zdravotním postižením. Zvyšuje také marginalizaci a neřešení problémů a diskriminace, s nimiž se osoby se zdravotním postižením setkávají. Spolehlivé, správné a robustní údaje, rozdělené podle typu postižení, jsou nezbytné pro vytvoření argumentace pro začlenění jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením v EU. Jsou zásadní pro obhajobu, protože umožňují organizacím osob se zdravotním postižením porovnávat osoby se zdravotním postižením a osoby bez zdravotního postižení, a tím identifikovat nerovnosti.

V tomto webináři by EUD ráda zdůraznila význam shromažďování údajů na úrovni EU, rozdělených podle typu zdravotního postižení, které by hrály důležitou roli při prosazování a tvorbě politiky založené na důkazech. Konkrétně se zaměří na komunitu neslyšících, pokud jde o překážky, kterým čelí, a poskytne příklady typů údajů, které jsou potřebné, ale také způsoby, jak na to, a rovněž poskytne praktické příklady.

Tento webinář bude k dispozici v mezinárodním znakovém jazyce a mluvené angličtině. Bude také opatřen živými titulky v angličtině.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah