Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Společné slyšení EMPL-LIBE na téma "Důsledky a poučení z krize COVID-19 pro osoby žijící v ústavních zařízeních: sociální a lidskoprávní perspektiva"

Na 28.th v lednu EUD následovalo společné slyšení na téma "Důsledky a poučení z krize COVID-19 pro osoby žijící v ústavních zařízeních: sociální a lidskoprávní perspektiva", které uspořádaly výbory pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

Během slyšení poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise a další odborníci zdůraznili, že během pandemie Covid-19 byli nejvíce postiženými skupinami starší lidé a osoby se zdravotním postižením a že osoby žijící v pobytových zařízeních masivně trpěly sociálním vyloučením, izolací a osamělostí, zhoršenou kvalitou péče, dokonce i zanedbáváním a zneužíváním.  

Joanna Goodeyová, vedoucí oddělení pro výzkum a údaje Agentury EU pro základní práva (FRA), představila zprávu, kterou FRA zveřejnila a která zkoumá aspekty dopadu pandemie na starší osoby. Zpráva zdůrazňuje, že COVID-19 a opatření přijatá k jejímu potlačení nadále vážně ovlivňovala základní práva určitých skupin, jako jsou osoby se zdravotním postižením. Pokračující omezení uzavírání budov měla dopad i na domácí násilí. Situace osob se zdravotním postižením vzbuzovala zvláštní obavy, neboť se objevily důkazy o vysokém počtu úmrtí v pobytových zařízeních. Důkazy naznačovaly, že pandemie COVID-19 nadále ovlivňuje poskytování základních služeb, jako je vzdělávání, zdravotní péče, komunitní podpora a doprava pro osoby se zdravotním postižením. Paní Goodeyová dospěla k závěru, že je třeba upřednostnit ochranu starších osob se zdravotním postižením v ústavních zařízeních, provádět systematické ochutnávky a zajistit přístup k ochranným pomůckám a kvalitním zdravotnickým službám. Celou zprávu naleznete zde.

Dále vystoupila místopředsedkyně Evropské komise Dubravka Šuica, která uvedla, že k řešení problémů, s nimiž se starší lidé v EU potýkají, Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k zelené knize o stárnutí. na kterém budou nastíněny klíčové otázky související se stárnutím a diskutovány možné způsoby, jak předvídat socioekonomické dopady stárnutí evropské populace a jak na ně reagovat. 

EUD vyzývá národní asociace neslyšících, aby na veřejnou konzultaci odpověděly ve svém jazyce a zdůraznily perspektivy neslyšících starších lidí, aby se zajistilo, že zelená kniha o stárnutí bude inkluzivní a nikoho nezanechá pozadu.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah