Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EMPL-LIBE ühine ärakuulamine teemal "COVID-19 kriisi tagajärjed ja õppetunnid hooldekodudes elavatele inimestele: sotsiaalne ja inimõiguste perspektiiv".

28. kuupäevalth Jaanuaris toimus Euroopa Liidu Nõukogu ühine kuulamine teemal "COVID-19 kriisi tagajärjed ja õppetunnid kinnipidamisasutustes elavatele inimestele: sotsiaalne ja inimõiguste perspektiiv", mille korraldasid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL).

Kuulamise ajal rõhutasid Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Komisjoni esindajad ja teised eksperdid, et Covid-19 pandeemia ajal on kõige enam kannatanud eakad ja puuetega inimesed ning hooldeasutustes elavad inimesed on massiliselt kannatanud sotsiaalse tõrjutuse, isolatsiooni ja üksinduse, halvenenud hoolduskvaliteedi, isegi hooletussejätmise ja väärkohtlemise all.  

Joanna Goodey, ELi Põhiõiguste Ameti (FRA) teadusuuringute ja andmete üksuse juht, tutvustas FRA avaldatud aruannet, milles uuritakse pandeemia mõju aspekte eakatele inimestele. Aruandes rõhutatakse, et COVID-19 ja selle ohjeldamiseks võetud meetmed mõjutasid jätkuvalt tõsiselt teatud rühmade, näiteks puuetega inimeste põhiõigusi. Jätkuvad kinnipidamispiirangud mõjutasid ka perevägivalda. Erilist muret tekitas puuetega inimeste olukord, sest ilmnesid tõendid suure hulga surmajuhtumite kohta hooldekodudes. Tõendid näitasid, et COVID-19 pandeemia mõjutas jätkuvalt selliste oluliste teenuste osutamist nagu haridus, tervishoid, kogukonnapõhine toetus ja transport puuetega inimestele. Proua Goodey jõudis järeldusele, et esmatähtsaks tuleb pidada puuetega eakate inimeste kaitset institutsionaalsetes tingimustes, tuleks läbi viia süstemaatilised proovid ning tagada juurdepääs kaitsevahenditele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele. Täielik aruanne on kättesaadav siin.

Lisaks sellele tutvustas Euroopa Komisjoni asepresident Dubravka Šuica, et eakate inimeste probleemide lahendamiseks ELis on Euroopa Komisjon avanud avalik arutelu vananemist käsitleva rohelise raamatu üle kus esitatakse vananemisega seotud põhiküsimused ja arutatakse võimalikke viise, kuidas ennetada Euroopa vananeva elanikkonna sotsiaalmajanduslikke mõjusid ja neile reageerida. 

ELD julgustab kurtide riiklikke ühendusi vastama avalikule konsultatsioonile nende keeles, rõhutades kurtide eakate inimeste vaatenurki, et tagada, et roheline raamat vananemise kohta oleks kaasav ja ei jätaks kedagi maha.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content