Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Spoločné vypočutie EMPL-LIBE na tému "Dôsledky a poučenie z krízy COVID-19 pre ľudí žijúcich v ústavoch: sociálna a ľudskoprávna perspektíva"

Na 28.th januára EUD nasledovalo spoločné vypočutie na tému "Dôsledky a poučenie z krízy COVID-19 pre ľudí žijúcich v ústavoch: sociálna a ľudskoprávna perspektíva", ktoré zorganizovali výbory pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia Európskej komisie a ďalší odborníci počas vypočutia zdôraznili, že počas pandémie Covid-19 boli najviac postihnuté staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, pričom osoby žijúce v ústavných zariadeniach vo veľkom trpeli sociálnym vylúčením, izoláciou a osamelosťou, zhoršenou kvalitou starostlivosti, dokonca zanedbávaním a zneužívaním.  

Joanna Goodeyová, vedúca oddelenia pre výskum a údaje Agentúry EÚ pre základné práva (FRA), predstavila správu, ktorú zverejnila FRA a ktorá skúma aspekty vplyvu pandémie na starších ľudí. V správe sa zdôrazňuje, že COVID-19 a opatrenia prijaté na jej potlačenie mali naďalej vážny vplyv na základné práva určitých skupín, ako sú osoby so zdravotným postihnutím. Pretrvávajúce obmedzenia týkajúce sa uzamknutia mali vplyv aj na domáce násilie. Osobitný dôvod na znepokojenie poskytla situácia osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa objavili dôkazy o vysokom počte úmrtí v pobytových zariadeniach. Dôkazy naznačovali, že pandémia COVID-19 naďalej ovplyvňovala poskytovanie základných služieb, ako je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, komunitná podpora a doprava pre osoby so zdravotným postihnutím. Pani Goodeyová dospela k záveru, že ochrana starších osôb so zdravotným postihnutím v ústavných zariadeniach sa musí stať prioritou, mali by sa vykonávať systematické ochutnávky a musí sa zabezpečiť prístup k ochranným prostriedkom a kvalitným zdravotníckym službám. Celú správu nájdete tu.

Ďalej vystúpila podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuica, ktorá uviedla, že Európska komisia otvorila v záujme riešenia problémov starších ľudí v EÚ verejnú konzultáciu o zelenej knihe o starnutí na ktorom sa budú riešiť kľúčové otázky súvisiace so starnutím obyvateľstva a diskutovať o možných spôsoboch predvídania a reakcie na sociálno-ekonomické dôsledky starnutia európskej populácie. 

EUD vyzýva národné združenia nepočujúcich, aby na verejnú konzultáciu odpovedali vo svojom jazyku a zdôraznili perspektívy nepočujúcich starších ľudí, aby sa zabezpečilo, že zelená kniha o starnutí bude inkluzívna a nikoho nezostane pozadu.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah