Ireland

Ireland

Irish Deaf Society (IDS)

Ireland

Information and facts about Ireland and Irish Deaf Society:

Založeno: 13 January 1981
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Lianne Quigley
Místopředseda:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Irish Sign Language
Zkratka: ISL

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 4,500
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 50

Konvent: Signature 30 March 2007
Ratifikace: 20 March 2018

Opční protokol: Signature N/A
Ratifikace: NEUPLATŇUJE SE

Deaf Village Ireland
Ratoath Road
Dublin 7
Ireland

E-mail: [email protected]
Phone: +353 (01) 860 1878
Webové stránky: www.deaf.ie