Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Christine Linnartz, kurtide Euroopa Parlamendi liikmekandidaat

EUD

Toetuskiri

Christine Linnartz, Euroopa Parlamendi liikmekandidaat

EUD, Euroopa Kurtide Liit, on ainus Euroopa tasandi organisatsioon, mis toetab ja edendab kurtide viipekeele kasutajate õigusi kogu Euroopas. Brüsselis asuva mittetulundusühingu peamine eesmärk on võrdsus avalikus ja eraelus.

EL ratifitseeris 2010. aastal ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Esimese inimõigusi käsitleva dokumendi artikkel 29 21st sajandil tagab täieliku ja võrdse osalemise poliitilises ja avalikus elus. Praegune ELD kampaania seoses 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste ligipääsetavusega toetab ka kurtide viipekeele kasutajate täielikku osalemist kõigis poliitilise elu valdkondades. 

EUD toetab seega täielikult Christine Linnarzi kandidatuuri Euroopa Parlamendi liikmena eelseisvatel maikuus toimuvatel valimistel. Ta on Saksa Kurtide Liidu (Deutscher Gehörlosen-Bund, DGB) asepresident, kes on olnud NADi täisliige alates EUD asutamisest 1985. aastal. EUD julgustab ka teisi kurtide viipekeele kasutajaid aktiivselt osalema kõikidel poliitilise elu tasanditel, mitte ainult valijatena, vaid ka kandideerima valimistel, nagu seda toetab UNCRPD.

Meie kampaania üksikasjad on leitavad ELD veebilehelt nii rahvusvahelises viipekeeles kui ka inglise keeles aadressil www.eud.eu. Kui vajate lisateavet, võtke julgelt ühendust EUD kampaania juhi Annika Pabschiga ([email protected]).

Lugupidamisega

Mark Wheatley

ELD tegevdirektor

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content