Juhatuse liikmed

EUD koosneb järgmistest struktuuriorganitest: üldkogu, juhatus, mida juhib EUD president, ja sekretariaat.

Juhatus koosneb viiest liikmest: ühest presidendist, ühest asepresidendist ja kolmest tavalisest juhatuse liikmest.

Iga nelja aasta tagant valib ELD peaassamblee uue juhatuse. Juhatuse kandidaate esitavad EUD täisliikmed, kurtide riiklikud ühendused. Samuti võivad endised juhatuse liikmed olla tagasi valitud, kui NAD toetab nende kandidatuuri. Pärast valimist vastutavad viis juhatuse liiget ühiselt EUD töö ja tegevuse üle. Juhatus koguneb vähemalt neli korda aastas või vastavalt vajadusele.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofia Isari

President

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Asepresident

France

Paal Richard Peterson

Juhatuse liige

Norway

David Buxton

Juhatuse liige

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Juhatuse liige

Belgium