Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa Parlamendi arutelu viipekeelseid keelte käsitleva resolutsiooni üle

EUD

Oleme praegu Euroopa Parlamendis Strasbourgis, et jälgida täna õhtul toimuvat arutelu viipekeeli ja kutselisi viipekeeletõlke käsitleva resolutsiooni üle.See arutelu eelneb homsele hääletusele selle resolutsiooni üle, mille kohta me siis aru anname.

Selles mitme liikme esitatud resolutsioonis rõhutatakse tungivat vajadust kvalifitseeritud ja professionaalsete viipekeeletõlkide järele. Lisaks osutatakse selles lähenemisviisidele, mida tuleb järgida, et tagada selliste tõlkide kättesaadavus: riiklike ja piirkondlike viipekeelte ametlik tunnustamine liikmesriikides ja ELi institutsioonides, ametlik tõlkide koolitus, tõlkide registreerimine ning ametiala ametlik tunnustamine. Samuti tuuakse esile kurtide ja vaegkuuljate juurdepääsu küsimused ning roll, mida erinevad juurdepääsuteenused, nagu viipekeele tõlge, subtiitrid, kõnest tekstiks ja alternatiivsed kommunikatsioonivormid, mängivad, et tagada juurdepääs kõikides eluvaldkondades, ning selgitatakse põhjalikumalt juurdepääsu nõudeid, mis tuleb täita tööhõive, hariduse ja koolituse, tervishoiu ja õiguskaitse kättesaadavuse valdkonnas. Samuti tuuakse välja viisid, kuidas ELi institutsioonid ise peavad tegutsema, et olla oma töötajatele ja ELi kodanikele eeskujuks seoses kurtidele mõistlike abinõude ja juurdepääsetavuse tagamisega. See hõlmab viipekeeletõlke, aga ka subtiitrite ja kõnest tekstiks tõlkimise pakkumist üritustel ja koosolekutel ning ELi institutsioonide kurtidele ja vaegkuuljatele töötajatele, viipekeeletõlkidele ELi institutsioonides sama staatuse andmist kui kõnekeele tõlkidele ning Eurostati statistika kogumist kurtide, kurtpimedate ja vaegkuuljate viipekeele kasutajate kohta, et anda teavet ELi poliitika kujundamise kohta.

Resolutsioon on kättesaadav siin (klõpsates +keeled, avaneb sektsioon, mis sisaldab linki resolutsioonile. See on esimene selles jaotises. Peagi peaksid siin olema kättesaadavad ka muud keeleversioonid peale inglise keele): http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions#banner_session_live 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content