Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELD avaldus Brexiti kohta

EUD

23. juunil hääletavad Ühendkuningriigi kodanikud rahvahääletusel selle üle, kas jääda Euroopa Liitu (EL) või sellest välja astuda.

EUD on mures selle pärast, kuidas selline tagasivõtmine võib mõjutada Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust propageerida Euroopa poliitikat, mis hõlmab kurte ja vaegkuuljaid.

Seni on referendumi üle peetud avalik arutelu keskendunud sellistele teemadele nagu majandus, kaubanduslepingud, õigusküsimused, tööhõive ja sisseränne. Puudub aga meediakajastus puuetega inimeste, sealhulgas kurtide ja vaegkuuljate toimetuleku kohta ELis või väljaspool seda.

ELD tunnustab Ühendkuningriigi kodanike demokraatlikku õigust hääletada vabalt oma referendumil Ühendkuningriigi ELi liikmelisuse üle.

Siiski usume, et Euroopa ühine inimõiguste tegevuskava kurtide ja vaegkuuljate jaoks on parem saavutada koos ELis. Juba minevikus on koos saavutatud palju edu diskrimineerimise vastu võitlemisel ning kurtide ja vaegkuuljate võrdsuse tugevdamisel.

Näiteks Euroopa võrdse tööhõive direktiiv keelab diskrimineerimise puude alusel tööhõives ja kutsealal ning võimaldab puuetega inimestel töötada teistes ELi riikides. Kui Ühendkuningriik lahkub EList, ei pruugi see õigusakt enam Briti kodanikke kaitsta. Lisaks ei saaks Ühendkuningriigi kodanikud kasu uutest õigusaktidest, mida praegu töötatakse välja, näiteks Euroopa juurdepääsetavuse akti. Kui see akt on vastu võetud, kehtestatakse ühised juurdepääsetavusnõuded teatavatele olulistele toodetele ja teenustele, sealhulgas transpordi-, pangandus-, telefoni- ja audiovisuaalsetele meediateenustele ning nendega seotud seadmetele. Kuna see keskendub IKT-le, on see väga oluline kurtide ja vaegkuuljate jaoks, sest see võimaldaks neil saada kasu selliste juurdepääsetavate toodete ja teenuste suuremast pakkumisest konkurentsivõimelisemate hindadega.

Ühendkuningriik allkirjastas ja ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD). Kuna EL on teinud sama, toetab ta aktiivselt ELi liikmesriike selle eesmärkide saavutamisel, võttes vastu puuetega inimesi kaasava Euroopa poliitika. Oleme kindlalt veendunud, et Briti kurdid ja vaegkuuljad kodanikud saaksid märkimisväärset kasu sellest, kui nende õigusi kaitstakse pidevalt Euroopa raamistikus.

Viimastel kokkuhoiu aastatel on ELi liikmesriikides kahjustatud ja kahjustatakse jätkuvalt puuetega inimeste, sealhulgas kurtide ja vaegkuuljate õigusi. Kuid meil on suurepärased võimalused töötada kaasavama Euroopa poliitika nimel: Kaks Euroopa Parlamendi liiget kasutavad emakeelena viipekeelt, mis annab meile rohkem võimalusi propageerida kurtide ja vaegkuuljate õiguste austamist tulevastes Euroopa õigusaktides.

Lisaks on ELD juhtinud kurtidele ja vaegkuuljatele suunatud poliitilisi projekte, näiteks projekti InSign, mille eesmärk on parandada suhtlust kurtide ja vaegkuuljate ning ELi institutsioonide vahel. Selles projektis osalesid Ühendkuningriigi sidusrühmad, näiteks kurtide juhitud ettevõtted ja üks Briti ülikool, kes said kasu sellest saadud kogemustest. Ainult siis, kui Ühendkuningriigi sidusrühmad jäävad ELi, on neil head võimalused osaleda sellistes Euroopa projektides.

Muide, just Briti kurtide ühing asutas 1985. aastal EUD, varem Euroopa Ühenduse piirkondlik sekretariaat, ja see on endiselt edukas. Usume kindlalt, et koos Ühendkuningriigi kurtide ja vaegkuuljate kodanikuühiskonna organisatsioonidega on meil palju tugevam hääl kurtide ja vaegkuuljate õiguste kaitsmisel Euroopas. Me peaksime tegema koostööd takistuste kõrvaldamiseks, mitte uute loomiseks. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content