Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Kõrgetasemelise poliitilise foorumi kõrvalüritus: Partnerluse võimsus puuetega inimeste õiguste tagamisel COVID-19 kontekstis.

On 8th 2021. aasta juulis osales EUD koos UNICEFi, Perkinsi pimedate kooli ja World Enabled'iga Katari Sotsiaaltöö Fondi korraldatud veebiseminaril. Ürituse pealkiri oli "Partnerluse jõud puuetega inimeste õiguste tagamisel COVID-19 kontekstis". Selle eesmärk oli arutada, kuidas valitsused, rahvusvahelised ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ning erasektor saaksid ühiselt töötada, et tagada puuetega inimeste õiguste süvalaiendamine kõigis COVID-19 meetmetes.

Katari Sotsiaaltöö Sihtasutuse tegevjuht Ahmad al-Kuwari tunnistas, et pandeemia on käivitanud kollektiivsed jõupingutused säästva arengu eesmärkide saavutamiseks, eriti puuetega inimeste jaoks, kuid see on viinud ka selleni, et juurdepääsetavus on mitmes riigis kahjustatud. Katherine Holland, Perkinsi pimedate kooli tegevdirektor, tõstatas juurdepääsetavuse ja puuetega inimeste ees seisvate probleemide küsimuse, märkides, et "sageli ei saa puuetega lapsed transpordi- või terviseküsimuste tõttu koolides käia". Samal ajal tõi UNCIEFi ülemaailmne puuetega inimeste sektsiooni juht Rosangela Bergman Bieler esile ohud, millega puuetega inimesed seisavad silmitsi, kuna neil on "suurem oht nakatuda COVID-19sse, kuna neil on juurdepääsutõkked põhilistele hügieenimeetmetele ja raskused füüsilise distantsi hoidmisel".  

See üritus oli suurepärane võimalus saada ülevaade sellest, kuidas COVID-19 on mõjutanud sotsiaaltööd kogu maailmas ja eriti puuetega inimeste õigusi, edendades tegevuskava "mitte kedagi maha jätta".

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content