Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Kõrgetasemelise poliitilise foorumi veebiseminaride sari: Osa 4

Puuetega inimeste sidusrühmade rühm korraldas veebiseminaride sarja, mis eelnes 2021. aasta juulis toimunud kõrgetasemelisele poliitilisele foorumile. Sarja viimane veebiseminar, milles ELD osales, toimus 22. mail.nd juunis 2021 ja keskenduti COVID-19 uurimistulemustele Bangladeshist, Boliiviast ja Nigeeriast.

Vastuseks pandeemiale viis puuetega inimeste sidusrühm 2020. ja 2021. aasta jooksul läbi kvalitatiivse uuringu, et koguda teavet puuetega inimeste kogemuste kohta COVID-19 kriisi ajal. Uuringus uuriti COVID-19 mõju inimestele Bangladeshis, Boliivias ja Nigeerias. Iga küsitletav oli ühe nimetatud riigi teadlane, kes esitas üksikasjad puuetega inimeste tervishoiuteenuste olukorra kohta ning pandeemia mõju nende sotsiaalsele suhtlusele ja tehnoloogia kasutamisele.

Üks osalejatest oli dr Godwin Jude Irokaba, kes on kurt ja töötab Nigeeria Calabari ülikooli välissuhete ja partnerluse direktori asetäitjana. Dr Irokaba ütles, et igas Nigeeria 36 osariigis on avatud vaid üks või kaks tervisekeskust, ning tõdes, et sulgemine on suurendanud puuetega inimeste takistusi, isolatsiooni ja sotsiaalset tõrjutust. 

Kõigis kolmes uuringus esinesid sarnasused, näiteks laste juurdepääs haridusele muutus juba enne pandeemiat nõrgast seisundist praktiliselt olematuks. Puuetega inimeste, eriti kurtide kogukonna takistused on veelgi suurenenud. ELD rõhutab vajadust vähendada takistusi, mis takistavad lapsi koolis käimast, ning vajadust suurendada kurtide laste juurdepääsu teabele ja suhtlemisele viipekeelses ja viipekeelses keskkonnas.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content