Európai akadálymentesítési törvény (EAA)

Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag (EAA vagy az intézkedéscsomag) az az európai irányelv, amely új, az egész EU-ra kiterjedő minimális akadálymentesítési követelményeket határoz meg számos termékre és szolgáltatásra vonatkozóan. Célja, hogy megerősítse a fogyatékossággal élő személyek jogát az EU belső piacán elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre.

A törvény irányelv, ami azt jelenti, hogy kötelező érvényű hozzáférhetőségi célokat határoz meg, de az Európai Unió tagállamaira bízza annak eldöntését, hogy miként kívánják elérni ezeket. A 2019-ben elfogadott jogszabály kiegészíti és kiegészíti az akadálymentesítéssel foglalkozó egyéb uniós jogszabályokat. Az EUD rendszeresen támogatja a nemzeti adatvédelmi hatóságokat, amikor az EAA ambiciózus és erőteljes átültetése és végrehajtása mellett érvelnek.