Actul european privind accesibilitatea (EAA)

Actul european privind accesibilitatea (AEA sau Actul) este o directivă europeană care stabilește noi cerințe minime de accesibilitate la nivelul UE pentru o serie de produse și servicii. Acesta urmărește să consolideze dreptul persoanelor cu handicap de a avea acces la bunurile și serviciile disponibile pe piața internă a UE.

Legea este o directivă, ceea ce înseamnă că stabilește obiective obligatorii în materie de accesibilitate, dar lasă la latitudinea statelor membre ale Uniunii Europene să decidă cum vor să le atingă. A fost adoptată în 2019 și completează și completează alte acte legislative ale UE care abordează problematica accesibilității. EUD sprijină în mod regulat NAD-urile atunci când pledează pentru transpunerea și punerea în aplicare ambițioasă și robustă a EAA.