Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Przyszłość unijnej karty niepełnosprawności

Na 16.th września EUD uczestniczyło w webinarium zatytułowanym "Dyskusja na temat przyszłości karty niepełnosprawności: What kind of Card do we want?" Hosted by the European Disability Forum (EDF), the event focused on the future of the EU Disability Card and the work of the pilot project in eight Member States: Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Włochy, Malta, Rumunia i Słowenia.

Utworzono trzy grupy dyskusyjne w następujących obszarach: zakres (co powinna obejmować karta); podstawa prawna (funkcje i cechy karty); oraz stosowanie i promocja. EUD uczestniczył w drugiej grupie dyskusyjnej, skupiając się na podstawie prawnej karty. 

Emmanuelle Grange, kierownik jednostki odpowiedzialnej za integrację w Komisji Europejskiej, przedstawiła wyniki projektu pilotażowego i przekonywała, że osoby niepełnosprawne nie powinny napotykać żadnych przeszkód, gdy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się. W praktyce jednak nadal napotykają one wiele barier, w tym brak wzajemnego uznawania orzeczeń o niepełnosprawności. Pani Grange wyjaśniła ponadto, że Komisja Europejska zaproponuje wprowadzenie unijnej karty niepełnosprawności we wszystkich państwach członkowskich do końca 2023 r.

Następnie Marthese Mugliette, pierwsza przewodnicząca Maltańskiej Rady Narodowej i Maltańskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiła sukcesy prawne i wyzwania związane z pilotażem. Pani Mugliette stwierdziła, że karta powinna być stosowana równolegle z krajową legitymacją osób niepełnosprawnych, a nie zastępować ją. 

Co ważne dla społeczności niesłyszących, w dyskusji podniesiono kwestię tego, że konieczne jest działanie na rzecz tego, by z Karty korzystały osoby z różnymi niepełnosprawnościami, także tymi niewidocznymi. Niektórzy uczestnicy wyrazili swoje obawy, że unijna karta niepełnosprawności będzie kojarzona tylko z osobami z widoczną niepełnosprawnością. Niektórzy doświadczyli barier komunikacyjnych i dyskryminacji, gdy próbowali korzystać z karty. Pouczające było dowiedzieć się więcej o tym projekcie od przedstawicieli kilku państw członkowskich, którzy wyjaśnili sukcesy i wady karty.

Podsumowując, EUD z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu zapewnienie prawa do swobodnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących, na terenie UE. Aby uzyskać więcej informacji, można przeczytać dokument przedstawiający stanowisko EUD na temat Swoboda przemieszczania się w Europie aktywnych zawodowo osób głuchych i uczących się głuchych.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści