Strategia europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030

EUD sprijină punerea în aplicare a Strategiei europene pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 (ESRPD) pentru a se asigura că aceasta este implementată în mod ambițios pentru persoanele surde din UE.

Strategia urmărește să garanteze că persoanele cu dizabilități pot beneficia de o incluziune socială și economică deplină, în condiții de egalitate cu ceilalți, și că pot trăi fără discriminare.