Konfidencialitātes politika

Eiropas Nedzirdīgo savienībai (EUD) ir ļoti svarīgs jūsu privātums internetā. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir aprakstīta EUD politika attiecībā uz apmeklētāju informācijas vākšanu un kopīgošanu EUD tīmekļa vietnē. Tas attiecas uz visām "EUD vietnēm", t. i., visām vietnēm ar domēna nosaukumu "www.eud.eu".

Vispārīgi

EUD respektē jūsu privātumu tiešsaistē un rūpīgi apstrādā jūsu personas datus. Tā ir atbildīga par šajā tīmekļa vietnē apkopotās personas informācijas izmantošanu un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu izmantošanas drošību. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Reģistrējoties noteiktiem pakalpojumiem, mēs lūgsim jums sniegt personisko informāciju. Reģistrējoties, lai saņemtu informāciju par mūsu darbībām, vai nosūtot mums savu CV, jūs piekrītat, ka EUD vāc un reģistrē jūsu nosūtīto personisko informāciju. EUD skaidri norāda, kāda informācija ir nepieciešama, lai piekļūtu pakalpojumiem, un tā izmantos šo informāciju tikai pakalpojumu sniegšanai.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti mēs izskaidrojam, kādus personas datus mēs no jums vācam un apstrādājam. Mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo informāciju, lai jūs zinātu, kādiem mērķiem EUD izmanto jūsu datus. Šajā privātuma paziņojumā ir sīkāk izskaidrotas jūsu privātuma tiesības un veids, kā jūs varat tās izmantot.

 

Mūsu apkopotie dati

Izmantojot mūsu vietni, mēs varam vākt un apstrādāt šādus datus par jums:
 
I. Informācija, ko sniedzat pats:

 • jūsu aizpildītās veidlapas
 • sarakstes ar mums saturs
 • abonēšana vai reģistrācija
 • informāciju no sociālajiem medijiem, kad jūs izveidojat saiti uz mūsu tīmekļa vietni.


Jūsu sniegtā informācija var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, uzņēmumu, tālruņa numuru un komentārus.
 
II. Informācija, ko mēs varam automātiski apkopot, ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni:

 • tehniskā informācija, tostarp IP adrese, pieteikšanās informācija, pārlūkprogrammas tips un versija.
 • informācija par jūsu apmeklējumu
 • sīkdatnes un citas tehnoloģijas


Mēs varam saņemt informāciju par jums no citiem mūsu sniegtajiem informācijas pakalpojumiem (saziņas atjauninājumi pa e-pastu, piemēram, biļeteni vai videoklipi). Šādā gadījumā, vācot šos datus, mēs būsim jūs informējuši, ka tie var tikt koplietoti iekšēji un apvienoti ar šajā vietnē apkopotajiem datiem. Jūsu personas dati tiek nodoti trešām personām tikai tad, ja esat devis savu piekrišanu.

Visbeidzot, mūsu vietnē savākto informāciju var saglabāt un apstrādāt anonīmos statistikas datos vai žurnālu datnēs iekšējai lietošanai, piemēram, datplūsmas un profila analīzei.

 

Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, vai arī atteikties no noteiktiem izmantošanas veidiem. Ja EUD lūdz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, jūs jebkurā laikā varat nolemt atsaukt šo piekrišanu. 
 
Savas tiesības varat izmantot jebkurā laikā, sazinoties ar mums pa tālruni. [email protected]
 
Jūsu kā datu subjekta tiesības ietver:

 • pieprasīt EUD rīcībā esošo EUD personas datu par jums kopiju, apstrādes nolūku un informāciju par personas informācijas saņēmējiem. Pirms šādu pieprasījumu izpildes mēs pieprasīsim personu apliecinošu dokumentu.

 • Pieprasīt nepareizu datu labošanu vai atjaunināšanu un savu personas datu dzēšanu.

 • iebilst pret savu personas datu apstrādi vai tiesībām nosūtīt šos datus.

 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 • Ja vēlaties abonēt mūsu biļetenu(-us), videoklipus vai atjauninājumus, mēs izmantosim jūsu vārdu un e-pasta adresi, lai nosūtītu jums biļetenu. Jūs varat pārtraukt mūsu biļetenu saņemšanu, sekojot šajos e-pasta ziņojumos iekļautajiem atteikšanās norādījumiem.

 

Jūsu datu saglabāšana

Jūsu personas dati mūsu datu bāzēs tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti.

Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personas datus tik ilgi, cik pamatoti nepieciešams, lai sniegtu jums savus pakalpojumus, kamēr jūsu konts ir aktīvs, kā arī lai izpildītu savas juridiskās saistības, risinātu strīdus un izpildītu savus līgumus.

 

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Jebkuras būtiskas izmaiņas, ko mēs nākotnē varētu veikt mūsu konfidencialitātes politikā, tiks publicētas šajā lapā pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Mēs aicinām jūs bieži pārskatīt šo konfidencialitātes politiku, lai būtu informēti par izmaiņām vai atjauninājumiem, kas var jūs ietekmēt, jo turpmāka vietnes lietošana nozīmē, ka jūs piekrītat ievērot šo konfidencialitātes politiku.

 

Sazinieties ar

Ja jums ir kādi jautājumi, vēlaties saņemt vairāk informācijas vai izmantot kādu no savām tiesībām, varat sazināties ar EUD, izmantojot jebkuru no šiem veidiem:

 • pa e-pastu: [email protected]

 • pa pastu: EUD, Rue de la Loi - Wetstraat 26/15, 1040 Brisele, BEĻĢIJA

 • pa tālruni: +32 2 280 22 5

 

 

E-pasta krāpšana

Sargieties no krāpšanas, kas norāda uz saistību ar EUD

Lūdzu, ņemiet vērā:

EUD nekad neprasa naudu par darbinieku pieņemšanu darbā.

EUD nerīko loterijas un nepiedāvā balvas vai balvas, izmantojot e-pastu.

Ja neesat pārliecināts par e-pasta vai vēstules autentiskumu, sazinieties ar mums pa tālruni. [email protected].

Ir izplatījušās dažādas krāpnieciskas shēmas, kas uzdodas par Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) pārstāvjiem vai ir saistītas ar to. Lielākā daļa no tām tiek izplatītas kā e-pasta vēstules, bet ir arī negodīgas tīmekļa vietnes, un dažos gadījumos tiek izmantoti faksi un tālruņi. Daudzi no šiem krāpšanas gadījumiem pieprasa detalizētu informāciju un/vai naudu no privātpersonām, uzņēmumiem vai bezpeļņas organizācijām, solot, ka pretī saņems līdzekļus vai citas priekšrocības. Citos gadījumos tiek pieprasīta reģistrācijas maksa uz konferencēm, ko it kā sponsorē EUD, un viesnīcu rezervācija, atkal solot zināmus labumus.

Cits krāpšanas veids piedāvā nodarbinātības iespējas EUD.

Dažkārt šie krāpšanas gadījumi ir apzīmēti ar EUD logotipu, un tie nāk no e-pasta adresēm vai atsaucas uz e-pasta adresēm, kas izskatās kā EUD adreses.

EUD vēlas brīdināt sabiedrību par šīm maldinošajām darbībām, kuru izcelsme nav EUD un kuras nekādā veidā nav saistītas ar EUD projektiem vai pasākumiem. EUD stingri iesaka iepriekš aprakstīto lūgumu (neatkarīgi no tā, vai tie nosūtīti pa e-pastu vai paziņoti kādā citā veidā) saņēmējiem pirms atbildes nosūtīšanas ļoti rūpīgi pārbaudīt to autentiskumu.

EUD jo īpaši iesaka saņēmējiem nesūtīt naudu vai personisku informāciju, atbildot uz uzaicinājumiem, ko sniedz kāds cits. 

kas uzdodas par EUD vai pārstāv EUD, tostarp tie, kas apgalvo, ka: piešķir darbu, līdzekļus, dotācijas, stipendijas, sertifikātus, loterijas laimestus vai balvas, un/vai pieprasa samaksu par reģistrācijas maksu un viesnīcas numuru rezervāciju EUD vārdā.

Ja jums ir šaubas par e-pasta, vēstules vai telefona zvana, kas it kā nāk no EUD, ir domāts EUD vārdā vai ir tā vārdā, lūdzu, rakstiet mums uz šādu e-pasta adresi. [email protected]. EUD cenšas brīdināt sabiedrību kopumā par šādu maldinošu praksi, tāpēc mēs būsim pateicīgi par jūsu palīdzību, vēršot mūsu uzmanību uz aizdomīgiem paziņojumiem.