Privacybeleid

Uw privacy op het internet is van het grootste belang voor de Europese Unie van Doven (EUD). Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van de EUD met betrekking tot het verzamelen en delen van informatie van bezoekers via de EUD-website. Zij is van toepassing op alle "EUD sites" - dat wil zeggen alle sites binnen de "www.eud.eu" domeinnaam.

Algemeen

EUD respecteert uw online privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en neemt alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van dat gebruik van de persoonsgegevens te waarborgen. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u zich inschrijft voor bepaalde diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u zich inschrijft om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, of wanneer u ons uw cv stuurt, gaat u ermee akkoord dat EUD de persoonsgegevens die u overdraagt, verzamelt en registreert. EUD geeft duidelijk aan welke informatie essentieel is om toegang te krijgen tot de diensten en zal de informatie alleen gebruiken om de diensten te leveren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij verwerken. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat u weet voor welke doeleinden EUD uw gegevens gebruikt. In deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Gegevens die we verzamelen

Door onze website te gebruiken kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
 
I. Informatie die u zelf verstrekt:

 • door u ingevulde formulieren
 • inhoud van correspondentie met ons
 • abonnementen of registratie
 • informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt


De informatie die u ons geeft kan bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer en opmerkingen.
 
II. Informatie die wij automatisch kunnen verzamelen als u onze website bezoekt:

 • technische informatie, waaronder IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie
 • informatie over uw bezoek
 • cookies en andere technologieën


Wij kunnen informatie over u ontvangen van andere informatiediensten die wij aanbieden (communicatie-updates per e-mail, zoals nieuwsbrieven of videoflitsen). In dat geval zullen wij u bij het verzamelen van die gegevens hebben geïnformeerd dat deze gegevens intern kunnen worden gedeeld en gecombineerd met gegevens die op deze website zijn verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Ten slotte kan de op onze site verzamelde informatie worden opgeslagen en verwerkt in anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik, zoals verkeers- en profielanalyse.

 

Uw rechten

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht om informatie te vragen over het gebruik van uw gegevens door ons of om u af te melden voor bepaalde vormen van gebruik. Wanneer EUD u om toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u te allen tijde besluiten die toestemming in te trekken. 
 
U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen op [email protected]
 
Uw rechten als betrokkene omvatten:

 • Een kopie opvragen van de persoonsgegevens die EUD over u bewaart, het doel van de verwerking en informatie over de ontvangers van de persoonsgegevens. Voordat wij aan dergelijke verzoeken voldoen, vragen wij een identiteitsbewijs.

 • Verzoek om rectificatie of bijwerking van onjuiste gegevens en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op overdracht van die gegevens.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 • Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief(ven), videoflitsen of updates , gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen.

 

Bewaring van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer in onze databanken bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om onze diensten aan u te leveren, zolang uw account actief is, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Alle materiële wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen of updates die op u van invloed kunnen zijn, aangezien uw voortdurend gebruik van de website betekent dat u ermee instemt door dit privacybeleid gebonden te zijn.

 

Neem contact op met

Als u vragen hebt, meer informatie wilt of een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de EUD:

 • per e-mail: [email protected]

 • per post: EUD, Wetstraat 26/15, 1040 Brussel, BELGIË.

 • per telefoon: +32 2 280 22 5

 

 

E-mail oplichting

Pas op voor zwendelpraktijken waarbij een associatie met EUD wordt gesuggereerd

Let op:

EUD vraagt nooit geld voor werving.

EUD organiseert geen loterijen en biedt geen prijzen of prijzen aan via e-mail.

Als u niet zeker bent van de authenticiteit van een e-mail of brief, neem dan contact met ons op via [email protected].

Er circuleren verschillende frauduleuze regelingen die pretenderen afkomstig te zijn van of geassocieerd te zijn met de Europese Unie van Doven (EUD). De meeste daarvan circuleren als e-mail, maar er zijn ook malafide websites en in sommige gevallen worden faxen en telefoons gebruikt. Bij veel van deze oplichtingen wordt aan personen, bedrijven of non-profitorganisaties gedetailleerde informatie en/of geld gevraagd met de belofte dat zij in ruil daarvoor geld of andere voordelen zullen ontvangen. Andere vragen om inschrijvingsgeld voor conferenties die zogenaamd door de EUD worden gesponsord en om hotelreserveringen, opnieuw met de belofte van bepaalde voordelen.

Een ander soort zwendel stelt werkgelegenheid bij EUD voor.

Deze zwendelpraktijken dragen soms het EUD-logo en zijn afkomstig van of verwijzen naar e-mailadressen die op EUD-adressen lijken.

EUD wil het publiek waarschuwen voor deze misleidende praktijken die niet van EUD afkomstig zijn en op geen enkele wijze verband houden met EUD-projecten of -evenementen. EUD raadt de ontvangers van verzoeken zoals hierboven beschreven (ongeacht of deze per e-mail of op een andere manier worden verzonden) ten zeerste aan om de authenticiteit ervan zeer zorgvuldig te controleren alvorens te reageren.

De EUD stelt met name voor dat ontvangers geen geld of persoonlijke informatie sturen in antwoord op uitnodigingen van iemand 

die beweren van de EUD te zijn of deze te vertegenwoordigen, met inbegrip van degenen die beweren dat zij: banen, fondsen, subsidies, beurzen, certificaten, loterijwinst of prijzen toekennen, en/of verzoeken om betaling van registratiekosten en reserveringen van hotelkamers in naam van de EUD.

Als u twijfelt aan de echtheid van een e-mail, brief of telefoontje dat afkomstig is van, voor of namens EUD, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. EUD probeert de gemeenschap in het algemeen te waarschuwen voor deze misleidende praktijken, en wij stellen daarom uw hulp op prijs bij het onder onze aandacht brengen van verdachte mededelingen.