Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELD osaleb veebipõhisel strateegilisel dialoogil lapsigarantii üle

Children

26. kuupäevalth Novembris osales EUD Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi (DG EMPL) korraldatud veebipõhisel strateegilisel dialoogil lapsigarantii teemal.

2015. aastal kutsus Euroopa Parlament üles looma lastegarantiid, mis aitaks tagada, et iga vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olev laps Euroopas saaks kasutada oma majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi tasuta tervishoiu ja hariduse, tasuta väikelaste hariduse ja hoolduse, inimväärse eluaseme ja

piisav toitumine. Sellest ajast alates on Euroopa Komisjon korraldanud konsultatsioone lastega ning konsulteerinud mitmete sidusrühmadega, sealhulgas puuetega inimeste organisatsioonidega, avaliku arutelu ja sihtotstarbelise küsimustiku kaudu.  

Strateegilise dialoogi käigus selgitas tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi sotsiaalküsimuste direktor Katarina Ivankovic-Knezevic, et ELi liikmesriikides on juba alustatud projektide rakendamist. Ta täpsustas, et lastegarantii on seotud Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava ja ELi lapse õiguste strateegiaga. Samuti täpsustas ta, et lastegarantii rakendamise rahastamine põhineb Euroopa Sotsiaalfond pluss (ESF+) 5%-l, kuid ta täpsustas, et Euroopa Sotsiaalfondi pluss rahastamist võib täiendada ELi järgmise põlvkonna majanduse taastamise ja vastupanuvõime rahastamisvahendiga. 

ELis on laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määr jätkuvalt kõrge. Juurdepääsu puudumise ja tõrjutuse tõttu ei ole kurtidel lastel sageli võimalik kasutada oma kõige põhilisemaid õigusi, nagu juurdepääs haridusele riiklikes viipekeeltes. Seda silmas pidades jätkab EUD selle eest, et kurtide laste õigusi võetaks täielikult arvesse tulevases lapsegarantiis ja et see oleks seotud ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. 

EUD soovib tänada Euroopa Komisjoni sidusrühmadega konsulteerimise korraldamise eest. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content