Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

CRPD:n 16. istunnon päivitys

16th CRPD session update

EUD oli 24. ja 25. elokuuta läsnä YK:n 16. CRPD-istunnossa seuraamassa komiteoiden arviointia Italian edistymisestä yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja tukemassa Italian kuurojen yhteisöä edustavaa valtuuskuntaa.

Italian hallituksen valtuuskunta esitteli, miten se on pyrkinyt panemaan CRPD:n täysimääräisesti täytäntöön, ja valiokunta toi esiin huolensa useista puutteista tässä suhteessa. Lisäksi kansalaisyhteiskunnalle suunnatussa erityisistunnossa joukko italialaisia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, kuten Italian kuurojen yhdistys (ENS), sai tilaisuuden kertoa komitealle näkemyksensä saavutetusta edistyksestä.

Sekä komitea että ENS korostivat selvästi, että Italian kansallisen viittomakielen tunnustaminen on kiireellistä, sillä Italia on yksi kahdesta Euroopan maasta, jotka eivät ole tunnustaneet kansallista viittomakieltään lainsäädännössään. Tämä on suuri este kuuroille henkilöille; esimerkiksi monet opettajat ja viestintäavustajat koulutusympäristöissä eivät ole saaneet koulutusta viittomakielestä ja kuurojen oppilaiden viestintätarpeista. Joskus kuurojen on myös maksettava itse oikeusavustajansa tuomioistuimissa, koska monilla tulkeilla ei ole riittävää oikeudellista koulutusta. Italian viittomakielen tunnustaminen avaisi ovia tässä suhteessa.

Valiokunta tiedusteli myös, missä määrin viittomakielentulkkausta tarjotaan julkisissa ja yksityisissä televisiolähetyksissä.

Istunnon jälkeen EUD haastatteli ENS:n edustajia Giuseppe Petruccia ja Humberto Insoleraa heidän ajatuksistaan Italian hallituksen vastauksista CRPD-komitean kysymyksiin. ENS ilmaisi tyytymättömyytensä joidenkin vastausten epäselvyyteen ja toivoi, että vastaisuudessa komitealle annettavat kirjalliset vastaukset olisivat selkeämpiä. EUD tiedusteli lisäksi ENS:n näkemyksiä siitä, miten italialaisen viittomakielen tunnustamisessa on edistytty, ja vahvisti EUD:n jatkuvan kiinnostuksen yhteistyöhön.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön