COSP

EUD osallistuu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (UN CRDP) sopimusvaltioiden konferenssiin (COSP) varmistaakseen, että kuurojen näkökulma otetaan huomioon keskusteltaessa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.